Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt spolupráce EVAM (EValuace A Monitoring)

Cílem projektu spolupráce je vypracovat metodiku pro hodnocení strategií MAS.
Tato metodika bude sloužit nejen pro hodnocení strategií realizovaných v programovém období 2007-2013, ale i v nadcházejícím období 2014-2020. Způsob hodnocení strategie se promítne i do nově vytvářených strategií CLLD pro období 2014+.

Výstupy projektu:
I) Metodika monitoringu a evaluace strategie MAS: zveřejnění na stránkách spolupracujících MAS a NS MAS ČR), metodika bude promítnuta do strategie MAS 2014+
II) Příklady dobré a špatné praxe při dílčím hodnocení realizace strategie nebo projektu
III) Prezentace projektu: veřejná prezentace projektu na seminářích

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí