Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

LEADERFest 2013, Velké Meziříčí

Čtvrtý ročník setkání pojmenovaného LEADERFEST byl bez ohledu na horko, které 20. a 21. panovalo, setkáním pracovním. Na dvě stě účastníků pracovalo ve dvou hlavních sekcích, z nichž jedna byla věnována vzdělávání v hnutí LEADER a druhá partnerství a spolupráci. Ve workshopech a prezentacích si vyměňovali zkušenosti nejen zástupci MAS, ale také hosté – zástupci MMR, SZIF, MZe a místních akčních skupin ze Slovenska.

Číst dál...

Slavnosti květů 2013

slavnosti_kvetu_2013.jpgV sobotu 27. 4. 2013 se konal další ročník Slavností květů, jízdy na kolech rozkvetlými sady. Tuto akce už tradičně pořádá Unie ovocnářů severočeskéoho regionu ve spolupráci s královským městem Slaný a společností Přemyslovské střední čechy o.p.s.

Letos byla připravena jako novinka i trasa pro pěší, která vedla po Ovocných stezkách po Slaném a okolí. Podmračená obloha nevěstila nic dobrého, ale přesto se na startu sešly odhadem tři stovky účastníků všech věkových kategorií na kolech různých typů i velikostí.

Číst dál...

Schválené žádosti Malého Přemyslovského měšce 2013

Ve čtvrtek 28. 2. 2013 ve 12 hodin se uzavřel Malý Přemyslovský měšec 2013 (MPM). Tento grant je financován z vlastních zdrojů místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Do uzávěrky podali žadatelé celkem třicet devět žádostí. 

Požadované dotace na všechny projekty činí dohromady 188 160 Kč. Jedna žádost byla vyřazena, žadatel ani projekt nespadají do území Přemyslovských středních Čech.

Správní rada dne 19.3.2013 rozhodla o přidělení prostředků všem projektů, seznam schválených žádostí včetně výše uděleného grantu naleznete ZDE.

 

Vyhlášení grantu Malý Přemyslovský měšec pro rok 2013

Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy znovu otevírá Malý Přemyslovský měšec.

Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

Pravidla Malého Přemyslovského měšce pro rok 2013 a příslušné formuláře naleznete zde.

U Mušketýra byl v úterý plný sál

setkani_starostu_zizice_2012.jpgVíc než šedesát hostů neodradila ani sněhová kalamita a shromáždili se v úterý 11. 12. 2012 kolem čtvrté hodiny odpoledne v žižické hospodě U Mušketýra, kam svolala starosty, podnikatele, zástupce neziskových organizací ze svého území a členy MAS obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy.

Předvánoční setkání má už několikaletou tradici a kromě bilancování uplynulého roku je vždy spojeno s poučením od přizvaných hostů. Tentokrát byl hostem Lukáš Toman z Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly všeobecné správy, který chvíli přednášel a pak s účastníky setkání diskutoval o obecně závazných vyhláškách, pravidlech jejich vyhlašování a problémech s jejich dodržováním.

Druhý host setkání byl slavnostní. Ředitel certifikačního orgánu, společnosti CERT-ACO s.r.o. Pavel Charvát předal ředitelce Přemyslovských středních Čech certifikát ISO 9001 na oblast Poskytování poradenských a konzultačních služeb, zpracování odborných studií a posudků, podpora a koordinace projektů a činností, které jsou v souladu s integrovanou rozvojovou strategií regionu Přemyslovské střední Čechy. Pro Přemyslovce je získání tohoto certifikátu důležitým krokem k tomu, aby mohlo v dalším finančním období 2014-2020 čerpat prostředky z různých evropských fondů a pomáhat tak žadatelům o podporu z území Slánska a přilehlých částí Prahy-západ, Kladenska a Kralupska.

Na oficiální část navázala před šestou hodinou volná diskuse při pohoštění, které zaplatili Přemyslovci a které pro hosty připravila obsluha hospody U Mušketýra pod dohledem starosty Žižic Vratislava Rubeše. Kdo přišel – nelitoval. A kdo se do Žižic nevypravil, ví, že má stejně otevřené dveře ve Wilsonově ulici ve Slaném, kde Přemyslovské střední Čechy mají své sídlo.

Modlitba za domov 2012

modlitba_za_domov_roudnice.jpgStejně jako v minulých letech se naši zástupci zúčastnili Modlitby za domov, která se letos konala v Praze a v Roudnici nad Labem. Jako každoročně byla akce načasována na státní svátek 28. října.

Vše začalo již v sobotu 27. října večerní modlitbou v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě. V neděli byl program celodenní a konal se v Roudnici nad Labem a přilehlém okolí. Trhy, hudební a divadelní vystoupení, program pro děti i pouť po duchovních místech, to vše tu mohli návštěvníci vidět a zkusit. Od tří hodin odpoledne se v kostele Českobratrské církve evangelické konala ekumenická slavnost. Námětem letošní slavnosti byla prezidentská standarda, nebo spíše heslo na ní vyšité, Pravda vítězí. Celou slavnost zakončili představitelé církví působících v česku společnou modlitbou.

V pondělí odpoledne jsme se zúčastnili konference v sále kardinála Berana Pražského arcibiskupství, poslední akce letošní Modlitby. Tématem byla spolupráce a její význam pro rozvoj venkova. Děkujeme dámám z Místní akční skupiny Říčansko, které celou akci organizovaly a těšíme se na další ročník.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí