Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Prošli jsme standardizací Místních akčních skupin a pracujeme na strategii

Už jsme se delší dobu neozvali, výzvy nevyhlašujeme, nové knížky nevycházejí, nepořádáme ani semináře a nepíše se o nás. Co se děje ve Wilsonově 599?
Kdybyste k nám přišli, zjistíte, že jsme se probourali do sousední místnosti. Přibrali jsme třetí prostor, protože dokumentů přibývá a archivační povinnost je většinou deset let.
Na počátku května jsme konečně prošli standardizací. Konečně – ale zřejmě jako jedna z prvních MAS, ne-li vůbec první. Žádost jsme podali 25. listopadu 2014, ale lhůty „druhé strany" jsou krapet delší. A dvakrát jsme museli mírně upravovat statut společnosti.
Úspěšně jsme také dorazili hlavní práci na projektu Svazu měst a obcí Meziobecní spolupráce, někteří starostové z vás byli také na setkání 16. dubna v Grandu. Projekt bude nakonec užitečný i nám, tedy MAS, protože na školskou část navážeme tím, že budeme pro nastávající OPVVV zpracovávat tzv. Místní akční plány, v našem případě opět pro ORP Slaný.
Vyhlásili jsme a vyhodnotili Malý přemyslovský měšec a podělili vybrané žadatele částkou celkem 127 300 Kč.
Máme za sebou pár seminářů k operačním programům, jejichž definitivní podoba je právě v těchto dnech schvalována Evropskou komisí a na podzim se dočkáme prvních výzev.
A tak pracujeme na strategii. Stále napůl bez not, protože Evropskou komisí nebyly dosud schváleny pro nás důležité programy, a stále ani úplně nevíme, kolik dostaneme peněz na provoz i na projekty. To závisí především totiž na tom, kolik MAS projde standardizací. A tímto sítem se prochází velmi, velmi pomalu.

Vybrané žádosti z grantu Malý přemyslovský měšec 2015

13. 3. 2015 ve 12 hodin byl ukončen příjem žádostí o grant Malý přemyslovský měšec 2015.

Celkem bylo podáno 61 žádostí, správní rada na základě doporučení hodnotící komise schválila k podpoře 35 žádostí, celková výše přiděleného grantu byla navýšena o 7 300 Kč na 127 300 Kč.

Seznam schválených žádostí včetně výše uděleného grantu naleznete zde.

Upozorňujeme žadatele na podmínku vystavit na akci logo společnosti, což bude doloženo fotodokumentací. Publicita grantu ke stažení zde.

Křest publikace Příběhy kraje pod Slánskou horou

Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a Vlastivědné muzeum ve Slaném Vás zvou na slavnostní křest publikace Příběhy kraje pod Slánskou horou.

Kde: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Masarykovo nám. 159
Kdy: 17. 2. 2015 od 17:00

Publikaci vydala obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy a snaží se zmapovat putování pěšáka po Slánsku a jeho zajímavostech.
Slavnostního křtu se zúčastní autor textu RNDr. Jaroslav Huk, CSc. a autor fotografií pan Pavel Vychodil.
Každý účastník křtu obdrží výtisk publikace.

Křest publikace Co zůstalo z vodních mlýnů 2

Zveme Vás na slavnostní křest publikace Co zůstalo z vodních mlýnů 2.

Kde: Sál restaurace U Libuše, Zákolany 51
Kdy: 29. 1. 2015 od 17:00

Publikace pojednává o mlýnech na Zákolanském a Únětickém potoce a navazuje na publikaci Co zůstalo z vodních mlýnů, která se zabývala především mlýny na Bakovském potoce a jeho přítocích. Obě publikace vydala obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy.
Slavnostního křtu se zúčastní autorka textu PhDr. Irena Veverková a autor fotografií pan Pavel Vychodil.
Každý účastník křtu obdrží výtisk publikace.

Prezentace ze setkání starostů Velvary 2014

ZDE naleznete prezentace ze Setkání starostů, členů MAS, zástupců neziskovek a podnikatelů, které se konalo 9.12.2014 ve Velvarech.

Pozvánka na setkání 2014

Vážené dámy a pánové,

zveme Vás na Tradiční setkání starostů obcí, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů, které se letos uskuteční v úterý 9. 12. 2014 od 17:00 ve školní jídelně Základní školy Velvary (ulice Školní 269, mapka zde). Parkování je možné v ulicích Sokolská, Petra Bezruče, Čechova.

Zastavte se v předvánočním shonu a přijďte si vyslechnout informace týkající se našeho území, budoucího programovacího období i neformálně pohovořit s kolegy. Svou účast s nahlášením počtu účastníků prosím potvrďte do 5. 12. 2014 na e-mail info@premyslovci.cz.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí