Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Strategie rozvoje území 2014-2020

V souvislosti s přípravou strategie rozvoje území na roky 2014-2020 vytváříme i zásobník projektových záměrů na toto období. Žádáme proto obce, podnikatele i neziskové organizace z našeho území, pokud tak již neučinili, aby nám zaslali zásobník projektů na info@premyslovci.cz do 30.9.2013. 

Regionální dožínky Slánska

Agentura pro zemědělství a venkov Kladno, Asociace soukromého zemědělství, Obec Královice a Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
pořádají dne 14. září 2013 Regionální dožínky Slánka.

Program:
15:00   průvod obcí - poděkování za úrodu a požehnání věnce
16:00   setkání partnerů Regionální sítě pro venkov - prezentace akcí Celostátní sítě pro venkov a úspěšně realizovaných projektů z PRV v regionu – RP CSV Praha a SK, AZV Kladno, MAS Přemyslovské střední Čechy
20:00   dožínková zábava
Během dne: posezení s hudbou u „Královické hospůdky“, pouťové atrakce, grilování selete

Přijďte se podívat, jste vítáni! 

Strategie rozvoje území 2014-2020 - další setkání

V souvislosti s připojením dalších obcí do působnosti místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o.p.s. zveme občany, zástupce obcí, neziskových organizací i podnikatele na pracovní setkání, jehož hlavním bodem bude příprava strategie rozvoje území pro programové období 2014-2020 týkající se nově připojeného území, tedy obcí Lidice, Buštěhrad, Hřebeč, Velké Přítočno, Malé Přítočno, Pletený Újezd, Dolany u Kladna, Stehelčeves, Libochovičky a Zájezd.

Zpracování této strategie je jednou ze základních podmínek pro čerpání dotačních titulů v dalším finančním období EU. Připravili jsme dvě setkání:
ve čtvrtek 12.9.2013 od 17:00 v zasedací síni obecního úřadu ve Velkém Přítočně 
ve středu 18.9.2013 od 17:00 v Oáze v Lidicích

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail info@premyslovci.cz nejpozději den před konáním setkání.

Nové programové období - příprava na roky 2014+

Jak jsme Vás již informovali při různých setkáních v našem regionu, připravujeme se na další programové období. Část strategie jsme již měli zpracovanou, zejména analytickou a část strategické části. V první polovině letošního roku nás však oslovily další obce s tím, že by se k nám chtěly od dalšího období přidat. Správní rada rozhodla, že rozšiřování území je možné pouze do 30. 6. 2013, abychom stihli ještě dopracovat strategii a připravit se včas na její hodnocení ze strany poskytovatelů dotací. Do konce července tak již jen dokončujeme jednání s obcemi, které v daném termínu projevily zájem. Od příštího programového období bude tedy naše území zahrnovat místo 80 téměř 90.

Číst dál...

Co je nového?

I na našem území proběhlo krajské kolo soutěže Vesnice roku 2013. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získala obec Královice. Gratulujeme a držíme palce v celostátním kole!

Společně s ředitelkou společnosti jsme se zapojily do 2. Zlínské výzvy, neboť jsme přesvědčeny, že venkov si zaslouží svoje místo na slunci a že i malé projekty jsou pro venkov důležité a mohou přinést značné zlepšení života tady u nás.

Festival středočeského venkova v Zichovci

25. června se sešlo více než 70 účastníků v Zichovci, aby se zúčastnili Festivalu středočeského venkova. Nový areál pivovaru poskytl festivalu více než důstojné zázemí. Tam se potkali zástupci středočeských místních akčních skupin, zástupci mikroregionů, svazků obcí a představitelé samospráv. Patronát nad akcí má už třetím rokem Celostátní síť venkova a pořadateli jsou středočeská organizace Spolku pro obnovu venkova a pořadatelská místní akční skupina, v tomto ročníku naše Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Číst dál...

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí