Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

MMR vyhlásilo národní dotace pro obce

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 21. listopadu 2018 národní dotace pro obce a města. Pro obce do 3000 obyvatel je alokace 910 mil. Kč, pro města od 3 do 10 tisíc obyvatel 350 mil. Kč a pro města větší 190 mil. korun. Podpora je určena na místní komunikace a sportoviště, pro malé obce i na řadu dalších věcí (drobné památky, hřbitovy, veřejné budovy aj.).Výše podpory je  do 60 %, žádosti se podávají ve formuláři ISPROFIN do 28. 2. 2019.
Podrobnosti najdete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí