Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Seminář pro žadatele PRV

Všem žadatelům a zájemcům o dotaci z naší výzvy Programu rozvoje venkova připomínáme seminář pro žadatele, který se koná ve středu 1. března od 16 hodin v naší kanceláři v prvním patře domu Wilsonova čp. 599 ve Slaném. Kromě pravidel výzvy se žadatelé dozví také to, jak se žádosti do Portálu farmáře zaznamenávají. Svou účast hlaste na info@premyslovci.cz.

Jaroslav Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí