Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Přehled dotací pro NNO 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo přehled dotací pro nestátní neziskové organizace v období 2014 - 2020. Více informací naleznete na stránkách MMR ČR. Publikaci, která vám pomůže zorientovat se v nabídce programů, naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí