Křest publikace Co zůstalo z vodních mlýnů 2

Zveme Vás na slavnostní křest publikace Co zůstalo z vodních mlýnů 2.

Kde: Sál restaurace U Libuše, Zákolany 51
Kdy: 29. 1. 2015 od 17:00

Publikace pojednává o mlýnech na Zákolanském a Únětickém potoce a navazuje na publikaci Co zůstalo z vodních mlýnů, která se zabývala především mlýny na Bakovském potoce a jeho přítocích. Obě publikace vydala obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy.
Slavnostního křtu se zúčastní autorka textu PhDr. Irena Veverková a autor fotografií pan Pavel Vychodil.
Každý účastník křtu obdrží výtisk publikace.