Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Jednání pléna

Vážení zakladatelé, vážení partneři, vážení členové místního partnerství,

zveme vás na jednání pléna ve čtvrtek 13. listopadu v 17 hodin do slánského Dividýlka (Masarykovo náměstí 114, vchod do Hejtmanského dvora).

Na ustavující jednání pléna místního partnerství je nezbytné, aby se za jednotlivé subjekty dostavili statutární zástupci anebo jejich pověření zástupci.

Návrh programu pléna (schválen správní radou 30. 10. 2014):

Jednání pléna obecně prospěšné společnosti:
1) Doplnění a schválení programu
2) Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a mandátové komise
3) Zpráva o přípravě standardizace a zpracování strategie na roky 2014-2020
4) Volba členů orgánů o.p.s. (správní a dozorčí rady)
5) Ustavení místního partnerství Přemyslovské střední Čechy

Jednání pléna místního partnerství:
1) Doplnění a schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů zápisu a mandátové komise
3) Schválení jednacího řádu pléna místního partnerství (MP)
4) Volba orgánů MP (správní rady, dozorčí rady a výběrové komise)
5) Různé

Prosíme, potvrďte svou účast na e-mail info@premyslovci.cz.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí