Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Festival středočeského venkova 2013

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

dovolte, abychom Vás jménem Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje (SPOV SK), jeho partnerů - Svazu měst a obcí ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení místních samospráv, Středočeského kraje, obce Zichovec a MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s., pozvali k účasti na

Festivalu středočeského venkova 2013, který proběhne v úterý 25. června 2013
od 09:00 hodin v Zichovci
(Zichovecký pivovar, společenské centrum).

Festival se koná pod záštitou ministra zemědělství ČR Ing. Petra Bendla a hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka.

Konferenční charakter festivalu má témata „Středočeský venkov – rozvoj po roce 2014“.

Festival bude opět místem prohloubení vzájemného poznání mezi partnery, aktéry, ovlivňujícími život na venkově, stejně tak mezi správními orgány, působícími v rozvoji a obnově venkova.

Se svojí prezentací vystoupí i několik zástupců z našeho území, kteří realizovali své projekty s podporou z Programu rozvoje venkova, na jejichž administraci se podílela naše MAS.

Přihlášky k účasti zasílejte (ke stažení zde) v elektronické podobě na adresu SPOV SK, festival.spov.sk@gmail.com, v kopii pak na info@premyslovci.cz do 21. 6. 2013 včetně.

Pozvánka
Rámcový program


Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí