Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Festival středočeského venkova 2013

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

dovolte, abychom Vás jménem Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje (SPOV SK), jeho partnerů - Svazu měst a obcí ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení místních samospráv, Středočeského kraje, obce Zichovec a MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s., pozvali k účasti na

Festivalu středočeského venkova 2013, který proběhne v úterý 25. června 2013
od 09:00 hodin v Zichovci
(Zichovecký pivovar, společenské centrum).

Festival se koná pod záštitou ministra zemědělství ČR Ing. Petra Bendla a hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka.

Konferenční charakter festivalu má témata „Středočeský venkov – rozvoj po roce 2014“.

Festival bude opět místem prohloubení vzájemného poznání mezi partnery, aktéry, ovlivňujícími život na venkově, stejně tak mezi správními orgány, působícími v rozvoji a obnově venkova.

Se svojí prezentací vystoupí i několik zástupců z našeho území, kteří realizovali své projekty s podporou z Programu rozvoje venkova, na jejichž administraci se podílela naše MAS.

Přihlášky k účasti zasílejte (ke stažení zde) v elektronické podobě na adresu SPOV SK, festival.spov.sk@gmail.com, v kopii pak na info@premyslovci.cz do 21. 6. 2013 včetně.

Pozvánka
Rámcový program


Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí