Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Nový dotační titul Ministerstva kultury ČR

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2010 výběrové dotační řízení pro projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí. Více ZDE

Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury ČR na podporu regionálních kulturních tradic v roce 2010 (ve formátu " .doc " ke stažení ZDE )

 Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2010 výběrové dotační řízení na projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu; současně na projekty na podporu kulturních aktivit spojených s 200. výročím narození básníka  K. H. Máchy („Rok K. H. Máchy 2010“). 

Za významná jubilea jsou považována výročí „kulatá“ (např. 100., 200., 500., či 700. výročí), popř. výročí „půlkulatá“ (např. 150., 250., 550., či 750. výročí).

      

Dotace není určena na:   

- akce k výročí založení souborů, orchestrů, divadel, kostelů, škol  a jiných staveb,

<!--- akce k výročí válečných událostí, bitev (rekonstrukce válečných soubojů….), k oživení  technických památek (zvláštní jízdy historických vlaků …), k výročí sboru dobrovolných hasičů …

 

O dotaci mohou požádat :

 -právnické osoby, fyzické osoby, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok 

 - občanská sdružení zaregistrovaná ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a to registrovaná nejpozději do 31. 12. 2008;

Termín podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2010: nejpozději do 30. 4. 2010

 

Jeden žadatel může předložit nejvýše 2 projekty, jejichž problematika je přesně ohraničena   Ministerstvo si vyhrazuje právo poskytnout na projekt příspěvek maximálně do výše 70% rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů, podle možnosti rozpočtu a významu projektu.

Pokud máte zájem o získání této dotace, MAS Přemyslovské střední Čechy nabízí podporu při přípravě a podání žádosti.

 

(Kontakt: PhDr. Pavla Řehořová,  e-mail: rehorova@premyslovci.cz, tel.: 604 980 082)

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí