Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Schválené žádosti Malého Přemyslovkého Měšce

obrzek_mce2.jpg

V pondělí 16. 4. 2012 ve 12 hodin se uzavřel Malý Přemyslovský Měšec (MPM). Tento grant je financován z vlastních zdrojů místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Do uzávěrky podali žadatelé celkem dvacet sedm žádostí. Přijaté žádosti tvoří projekty s celkovými náklady 1 037 583 Kč. Požadované dotace na všechny projekty činí dohromady 193 586 Kč.   

Správní rada schválila 24. 4. 2012 přijaté žádoti o projekty. Správní rada se rozhodla přispět na projekty všem žadatelům. Na návrh ředitelky a předsedy správní rady přidělila každému žadateli 2000 Kč a k tomu přidala 20 % obci a 40 % neziskové organizaci z toho, co žadatelé požadovali nad ty dva tisíce. Ve dvou případech padla sankce a pro pět žadatelů tisícová odměna. Správní rada zvedla také o čtyři tisíce korun i celkovou částku, kterou měšec rozdělil.

Výsledky naleznete zde: Seznam schválených žádostí

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí