Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020

program_setkn.jpg Při příležitosti příprav Přemyslovských středních Čech o.p.s. na další programové období let 2014 – 2020, připravujeme Integrovanou strategii rozvoje našeho území. Abychom zaznamenali Vaše názory, připomínky a představy týkající se Vašeho regionu, pořádáme cyklus setkání s místními občany, sdruženími a zástupci samospráv. Zúčastnit se může každý, kdo má chuť se k této problematice vyjádřit.

Jednotlivá pracovní setkání budou konána vždy v místě vztahujícím se k určité části územní působnosti MAS Přemyslovské střední Čechy (viz plán přednášek)

Prosíme, předejte tuto informaci místním sdružením, organizacím a aktivním občanům, kteří mají chuť vyjádřit své názory a připomínky.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí