Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Seminář pro předkladatele projektů do 4. výzvy

Školení pro předkladatele projektů se uskuteční 14. ledna 2010 od 16 hodin v sídle MAS Přemyslovské střední Čechy (Wilsonova 599, Slaný). Žadatelé budou seznámeni se základními požadavky a specifiky předkládání projektů.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí