Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Pozvánka na jednání pléna společnosti 8. listopadu 2016

Vážení členové pléna společnosti a pléna místního partnerství,

zveme vás na jednání pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy, které se koná dne 8. listopadu 2016 od 17 hod v prostorách Dividýlka v hotelu Hejtmanský dvůr (Masarykovo náměstí 114, 274 01 Slaný)

Program jednání pléna společnosti od 17hod

 • Doplnění a schválení programu
 • Jmenování zapisovatelky a ověřovatelů
 • Volba mandátové komise
 • Informace ředitelky o.p.s.
 • Volba členů SR
 • Volba člena DR
 • Schválení SCLLD – finální verze
 • Schválení interních postupů MAS
 • Různé

Program jednání pléna místního partnerství od 18:30

 • Doplnění a schválení programu
 • Jmenování zapisovatelky a ověřovatelů
 • Volba mandátové komise
 • Informace ředitelky o.p.s.
 • Volba členů SRMP
 • Volba člena DRMP
 • Volba hodnotící komise
 • Schválení SCLLD – finální verze
 • Schválení interních postupů MAS
 • Různé

Nejprve bude zahájeno jednání pléna Přemyslovských středních Čech o.p.s. a bezprostředně po jeho skončení bude navazovat jednání pléna místního partnerství.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí