Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Vyšly letní Přemyslovské listy

Nové číslo Přemyslovských listů si můžete v elektronické podobě prohlédnout zde, v tištěné formě jsou k vyzvednutí v kanceláři Sdružení.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí