Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • Seminář pro Materšké školy v ORP Slaný

  Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Výchovné problémy a agresivita u dětí předškolního věku“, který se uskuteční 3. 3. 2017 od 9hod v prostorách MŠ Slaný, Vítězná 1578, Slaný. Pozvánku s programem naleznete zde.

  Svou účast prosím potvrďte do 1. 3. 2017na email: kancelar2@premyslovci.cz

 • Seminář pro žadatele PRV

  Všem žadatelům a zájemcům o dotaci z naší výzvy Programu rozvoje venkova připomínáme seminář pro žadatele, který se koná ve středu 1. března od 16 hodin v naší kanceláři v prvním patře domu Wilsonova čp. 599 ve Slaném. Kromě pravidel výzvy se žadatelé dozví také to, jak se žádosti do Portálu farmáře zaznamenávají. Svou účast hlaste na info@premyslovci.cz.

  Jaroslav Huk

 • Vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova!

  SZIF vyslovil souhlas s naší první výzvou Programu rozvoje venkova na nové období. Vypsány jsou čtyři fiche, do nichž můžete prostřednictvím Portálu farmáře podávat žádosti od 13. února do 15. března 2017. Všechny podrobnosti a podmínky najdete zde.

  Můžete se hlásit také na semináře pro žadatele, které se budou konat v naší kanceláři (viz text výzvy).

  Jarda Huk

  Jarka Saifrtová

 • Vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova!

  SZIF vyslovil souhlas s naší první výzvou Programu rozvoje venkova na nové období. Vypsány jsou čtyři fiche, do nichž můžete prostřednictvím Portálu farmáře podávat žádosti od 13. února do 15. března 2017. Všechny podrobnosti a podmínky najdete zde.

  Můžete se hlásit také na semináře pro žadatele, které se budou konat v naší kanceláři (viz text výzvy).

  Jarda Huk

  Jarka Saifrtová

 • Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2018

  Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy otevírá dne 15. 2. 2018 Malý přemyslovský měšec 2018

  Příjem žádostí bude probíhat od 15. 2. 2018 do 8. 3. 2018 do 12 hod.

  Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

  Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

  Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

  Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2018 a příslušné formuláře naleznete zde.

  Byla změněna pravidla MPM, prosíme věnujte jim pozornost!

 • Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2016

  Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy otevírá dne 4. 2. 2016 Malý přemyslovský měšec 2016.

  Příjem žádostí bude probíhat od 8. 2. 2016 do 26. 2. 2016 do 12 hod.

  Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

  Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

  Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

  Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2016 a příslušné formuláře naleznete zde.

 • Programy pro poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje

  Středočeský kraj vyhlásil dne 24. 2. 2015 Programy pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje z těchto Středočeských fondů:
  - Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
  - Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
  - Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence
  - Středočeský Fond kultury a obnovy památek
  - Středočeský humanitární fond
  - Středočeský Fond cestovního ruchu
  - Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání
  - Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
  - Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
  - Středočeský Povodňový fond

  V krajských fondech je pro projekty určeno celkem 367 milionů korun.
  Žádosti o podporu ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof a Středočeského Povodňového fondu bude možné podávat od 25. února do 18. prosince 2015.
  Žádosti o příspěvek z ostatních fondů bude možné podávat od 26. března do 15. dubna 2015.

  Podrobnosti k jednotlivým programům naleznete zde.

 • Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2017

  Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy otevírá dne 6. 2. 2017 Malý přemyslovský měšec 2017

  Příjem žádostí bude probíhat od 6. 2. 2017 do 24. 2. 2017 do 12 hod.

  Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

  Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

  Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

  Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2017 a příslušné formuláře naleznete zde.

  Byla změněna pravidla MPM, prosíme věnujte jim pozornost!

 • Hodnocení výběrové komise MAS

  Na TOMTO  odkazu Vám přinášíme tabulku s výsledným pořadím žádostí o dotaci po hlasování výběrové komise MAS v rámci 8. výzvy příjmu žádostí o dotaci resp. 15. kola PRV/LEADER. Vybrané žádosti budou předány k zaregistrování na SZIF. O výsledcích hodnocení budou žadatelé rovněž informování poštou.

  Hodnocení si můžete prohlédnout ZDE

 • Zasedání výběrové komise MAS

  Vážení žadatelé,

  blahopřejeme těm, kteří úspěšně prošli administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti v rámci právě probíhající výzvy příjmu žádostí o dotaci. Vaše žádosti budou postoupeny k nastudování členům výběrové komise a ta na svém zasedání v úterý 14. února jednotlivé projekty ohodnotí. Vybrané projekty pak budou registrovány na Státním zemědělském a intervenčním fondu.

  Přejeme mnoho štěstí! 

 • Svolání valné hromady Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o.

  SPR svým usnesením číslo 4-2/11 ze dne 14.2.2011 svolává VALNOU HROMADU zájmového sdružení právnických osob Přemyslovské Střední Čechy na čtvrtek 10.3.2011 od 17:00 hod. do sídla Evangelické církve metodistické ve Slaném, Vepřkově ulici číslo 1087, tzv. "Husův dům".

 • Změna sdružení na o.p.s.

  Dobrý den kolegové,

  delší dobu jste nedostali informace o tom, co se děje s transformací našeho zájmového sdružení právnických osob na obecně prospěšnou společnost. Důvod je prostý – soudy si dávají na čas. Neoficiální zprávu jsme měli sice už mnohem dřív (rozhodnutí padlo 6. ledna 2011), ale zdůvodnění nám bylo doručeno teprve 3. února 2011. Naše žádost o registraci o.p.s. byla městským soudem v Praze zamítnuta. Ve zdůvodnění je zmíněn fakt, že přímo v zakládací listině (nikoli odkazem na jiné dokumenty) není uvedeno, jakým způsobem bude o.p.s. poskytovat služby všem žadatelům.

  Každopádně dr. Richtr připravuje nové znění zakládací listiny, tentokrát již v souladu se zákonem č. 231/2010 Sb., který vstoupil v platnost od 1. ledna letošního roku.

  V pondělí 14. února se sejde správní a programová rada a bude jednat o svolání valné hromady zájmového sdružení právnických osob, která by měla schválit nové znění zakládací listiny. Termín svolání valné hromady oznámíme hned po jednání SPR. Nebude to dříve než počátkem března, protože nejdříve je třeba ukončit vyhodnocení žádostí podaných do probíhající výzvy LEADER. Výběrová komise zasedne nad třiceti projekty 24. února.

  SPR bude uvažovat také mj. o případných úpravách fiší (Státní zemědělský intervenční fond požaduje provést jejich aktualizaci před další výzvou, v níž vstupuje v platnost řada změn jak pro vedení projektů, tak pro žadatele).

  Dnes proběhla kontrola účetnictví našeho sdružení kontrolním oddělením regionálního odboru SZIF a neshledala závady.

  Blíží se také termín vydání dalších Přemyslovských listů (uzávěrka byla stanovena na 20. února). Chystá-li se u vás něco zajímavého, napište na info@premyslovci.cz.

   

  Jarda Huk

 • Ukončili jsme příjem žádostí o dotaci

  V pondělí 31. 1. ve 12 hodin byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 12. kola příjmu žádostí do PRV/LEADER. Celkem bylo podáno 30 žádostí, přičemž celková požadovaná dotace je přibližně 13 mil. Kč. V těchto chvílích probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. Projekty, které těmito kontrolami úspěšně projdou, budou předány výběrové komisi, která 24. února rozhodne o pořadí. 

 • Zasedání Výběrové komise 18.2.2010

  Dne 18.2.2010 zasedala v sídle MAS Výběrová komise, která určila pořadí projektů podaných do 4. výzvy 2010 (9. kolo). V tomto kole byla rozdělena částka 10mil. Kč. Tabulku s pořadím jednotlivých projektů naleznete ZDE.
 • Dotační program Zelená úsporám

  Program Zelená úsporám Ministerstva životního prostředí je zaměřen na kvalitní zateplování rodinných domů, nepanelových bytových domů a investice do ekologického vytápění. Informace ZDE

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí