Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Setkání k přípravě strategie na roky 2014-2020

Vážené dámy a pánové,

v průběhu měsíce srpna a na počátku září se uskuteční další série setkání k přípravě strategie na roky 2014 - 2020. Podrobný rozpis setkání naleznete zde.
V případě zájmu se prosím hlašte na info@premyslovci.cz.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí