Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

OPZ - Období 2014 - 2020

OPZ - Schválené žádosti - Období 2014 - 2020

Přehled schválených žádostí z výzev 1-4/2017 OPZ/CLLD Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Název projektu

Žadatel

Doba realizace

  1. zp. výdaje Kč

Výzva č. 1/2017 (204/03_16_047/CLLD_15_01_095)

 

 

 

Chceme pracovat bez dojíždění

Obec Plchov

1.9.2018-31.8.2021

690 300,00

Pomáháme si!

Obec Zákolany

1.9.2018-31.7.2021

1 465 625,00

Muži do škol!

MŠ Řisuty

1.1.2018-31.12.2020

854 475,00

Lepší budoucnost - komunitní podpora řešení strukturální nezaměstnanosti v obci Lichoceves

Obec Lichoceves

1.9.2018-31.8.2020

1 489 360,00

Šance je práce

Obec Řisuty

1.3.2018-28.2.2021

1 491 500,00

Výzva č. 2/2017 (205/03_16_047/CLLD_15_01_095)

 

 

 

CESTA VEN – Terénní programy v obcích MAS Přemyslovské střední Čechy

Člověk v tísni, o.p.s.

1.7.2018-30.6.2021

1 936 550,00

Výzva č. 3/2017 (206/03_16_047/CLLD_15_01_095)

 

 

 

Asistenti prevence kriminality pro město Velvary

Město Velvary

1.10.2018-30.9.2021

1 650 000,00

 

Přehled schválených žádostí z výzev č. 1-4/2016 OPZ/CLLD Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

výzva / číslo

název

žadatel

realizace

  1. způs. výdaje Kč

1/1

Pracovník knihovny a infocentra

Město Buštěhrad

1.9.2017-31.8.2020

1 447 200,00

1/2

Chceme práci

Obec Zákolany

1.9.2017-31.8.2020

1 877 905,00

1/8

Lepší budoucnost – komunitní podpora řešení strukturální nezaměstnanosti v obci Lichoceves

Obec Lichoceves

1.9.2017-31.8.2017

1 810 000,00

2/1

NADOSAH_terénní programy v Libušíně

Člověk v tísni, o.p.s.

1.1.2018-31.12.2020

1 931 768,40

4/1

Příměstské tábory Města Slaný

Město Slaný

1.7.2017-31.8.2018

486 875,00

 

Žadatel Člověk v tísni, o.p.s. žádost stáhl z důvodu ohrožení splnění cíle (vlastník objektu změnil záměr).

Administrace žádosti obce Lichoceves byla ukončena z důvodu nedoplnění potřebných podkladů pro vystavení Právního aktu v termínu k tomu určeném.

OPZ - Podané žádosti - Období 2014 - 2020

Přehled podaných žádostí do výzev č. 1-4/2017 OPZ/CLLD Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

výzva / číslo

sestava vytvořena

název

žadatel

  1. způs. výdaje Kč

1/1

4.12.2017 12:16:32

Chceme pracovat bez dojíždění

Obec Plchov

690 300,00

1/2

5.12.2017 17:52:44

Pomáháme si!

Obec Zákolany

1 465 625,00

1/3

8.12.2017 10:33:02

Muži do škol!

MŠ Řisuty

886 875,00

1/4

8.12.2017 11:42:49

Lepší budoucnost - komunitní podpora řešení strukturální nezaměstnanosti v obci Lichoceves

Obec Lichoceves

1 489 360,00

1/5

8.12.2017 11:44:10

Šance je práce

Obec Řisuty

1 491 500,00

2/1

8.12.2017 11:47:23

CESTA VEN – Terénní programy v obcích MAS Přemyslovské střední Čechy

Člověk v tísni, o.p.s.

1 936 550,00

3/1

8.12.2017 0:46:37

Asistenti prevence kriminality pro město Velvary

Město Velvary

1 650 000,00

4/1

8.12.2017 10:34:06

Příměstské tábory v Řisutech 1.,2.,3.

MŠ Řisuty

467 125,00

 

Přehled podaných žádostí do výzev č. 1-4/2016 OPZ/CLLD Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

výzva / číslo

sestava vytvořena

název

žadatel

  1. způs. výdaje Kč

1/1

9.2.2017 13:58

Pracovník knihovny a infocentra

Město Buštěhrad

1 447 200,00

1/2

13.2.2017 16:41

Chceme práci

Obec Zákolany

1 877 905,00

1/3

14.2.2017 8:48

Vytvoření pracovního místa

Obec Pletený Újezd

828 600,00

1/4

22.2.2017 8:21

Vytvoření dvou pracovních míst v obci Líský

Obec Líský

1 095 000,00

1/5

22.2.2017 13:05

Úklid a údržba obecních pozemků

Obec Plchov

690 300,00

1/6

27.2.2017 13:18

Pracovní příležitost v obci Řisuty

Obec Řisuty

1 140 300,00

1/7

27.2.2017 15:59

Chci pracovat po ukončení rodičovské dovolené

Obec Nelahozeves

1 540 875,00

4/1

27.2.2017 18:04

Příměstské tábory Města Slaný

Město Slaný

567 945,00

1/8

28.2.2017 10:50

Lepší budoucnost – komunitní podpora řešení strukturální nezaměstnanosti v obci Lichoceves

Obec Lichoceves

1 810 000,00

1/9

28.2.2017 10:54

Udržujme obec

Obec Žižice

776 250,00

4/2

28.2.2017 10:55

Příměstský tábor v Řisutech 1,2,3

Obec Řisuty

525 000,00

2/1

28.2.2017 11:28

NADOSAH_terénní programy v Libušíně

Člověk v tísni, o.p.s.

1 931 768,40

Podkategorie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí