Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Seznam schválených žádostí 2014 - 2020

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2017
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů (%)
1.-2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova strojního vybavení pro rostlinnou výrobu 27407730 Vraný    5 000 000,00 Kč    1 200 000,00 Kč 98
1.-2. Václav Novák Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu 62979671 Vraný    5 000 000,00 Kč    1 350 000,00 Kč 98
3. Pavel Novák Pořízení zemědělské techniky 40028071 Jarpice    5 000 000,00 Kč    2 200 000,00 Kč 90
4. AGROS Vraný, družstvo vlastníků Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 00103632 Vraný    4 800 000,00 Kč    1 600 000,00 Kč 79
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek 46348581 Slaný    2 900 000,00 Kč    1 450 000,00 Kč 100
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích 46348581 Slaný      450 000,00 Kč      157 500,00 Kč 71

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí