Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PRV - Období 2014 - 2020

Seznam schválených žádostí 2014 - 2020

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2017
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů (%)
1.-2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova strojního vybavení pro rostlinnou výrobu 27407730 Vraný    5 000 000,00 Kč    1 200 000,00 Kč 98
1.-2. Václav Novák Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu 62979671 Vraný    5 000 000,00 Kč    1 350 000,00 Kč 98
3. Pavel Novák Pořízení zemědělské techniky 40028071 Jarpice    5 000 000,00 Kč    2 200 000,00 Kč 90
4. AGROS Vraný, družstvo vlastníků Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 00103632 Vraný    4 800 000,00 Kč    1 600 000,00 Kč 79
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek 46348581 Slaný    2 900 000,00 Kč    1 450 000,00 Kč 100
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích 46348581 Slaný      450 000,00 Kč      157 500,00 Kč 71

 

PRV - Publicita projektu - Období 2014 - 2020

Pravidla publicity v PRV naleznete na odkazu zde.

Užívání nástrojů publicity je popsáno také v Pravidlech Opatření 19 a Pravidlech 19.2.1, které najdete v sekci PRV-vyzvy.

 

Jaroslav Huk

 

PRV - Schválené žádosti - Období 2014 - 2020

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Výzva 1/2017

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč

Pořadí

Žadatel

Název projektu

NUTS 5 (obec)

Celkové způsobilé výdaje

Dotace

Bodů (%)

1.-2.

Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o.

Strojní vybavení pro rostlinnou výrobu

27407730

Vraný

5 000 000,00Kč

1 200 000,00Kč

98

1.-2.

Václav Novák

Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu

62979671

Vraný

5 000 000,00Kč

1 350 000,00Kč

98

 3.

Pavel Novák

Pořízení zemědělské techniky

40028071

Jarpice

5 000 000,00Kč

2 200 000,00Kč

90

 4.

AGROS Vraný, družstvo vlastníků

Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu

00103632

Vraný

4 800 000,00Kč

1 600 000,00Kč

79

FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč

 1.

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek

46348581

Slaný

2 900 000,00Kč

1 450 000,00Kč

100

FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč

 1.

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích

46348581

Slaný

 450 000,00 Kč

 157 500,00 Kč

71

PRV - Podané žádosti - Období 2014 - 2020

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2017
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Číslo projektu Datum a čas přijetí žádosti Žadatel Číslo Fiche - název projektu  NUTS 5 (obec) 
1/1./2017 13.3. 2017 13,30 AGROS Vraný, družstvo vlastníků 2- Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 00103632 Vraný
2/1./2017 13.3. 2017 15.10 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 3 - Zlepšení podmínek a techniky při zpracování mléka 27407730 Vraný
3/1./2017 13.3. 2017 15.30 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 2- Obnova strojního vybavení pro rostlinnou výrobu 27407730 Vraný
4/1./2017 13.3. 2017 15.40 Václav Novák 2- Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu 62979671 Vraný
5/1./2017 13.3. 2017 15.50 Václav Novák 3 - Obnova skladovací techniky ve skladu zemědělských produktů 62979671 Vraný
6/1./2017 13.3. 2017 16.00 Pavel Novák 3 - Zemědělská technika pro zpracování a převoz surovin 40028071 Jarpice
7/1./2017 13.3. 2017 16.10 Pavel Novák 2 - Pořízení zemědělské techniky 40028071 Jarpice
8/1./2017 15.3. 2017 10.15 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 4 - Rekonstrukce ubytovacího zařízení v Blahoticích 46348581 Slaný
9/1./2017 15.3. 2017 10.30 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 3 - Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek 46348581 Slaný

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí