Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PRV - Období 2014 - 2020

Seznam vybraných žádostí o dotaci

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

VÝZVA 1/2018

FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný                 5 000 000,00 Kč                                   2 500 000,00 Kč 96,00
2. Jiří Hulcr Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný                 1 990 000,00 Kč                                      995 000,00 Kč 86,80
3. Jaroslav Teiml Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice                 1 000 000,00 Kč                                      600 000,00 Kč 79,40
4. David Holík Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany                 1 000 000,00 Kč                                      600 000,00 Kč 77,80
5. František Volgner Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice                 1 090 000,00 Kč                                      545 000,00 Kč 71,60
6. AGRA Řisuty s.r.o. Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce                 5 000 000,00 Kč                                      760 000,00 Kč 63,40
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 8 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný                 3 300 000,00 Kč                                   1 650 000,00 Kč 89,50
2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný                 5 000 000,00 Kč                                   2 500 000,00 Kč 71,60
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 6 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný                 1 055 000,00 Kč                                      369 250,00 Kč 85,50
2. MgA. Kateřina Woláková Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary                    995 000,00 Kč                                      447 750,00 Kč 70,00
3. Jana Holíková Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany                    500 000,00 Kč                                      225 000,00 Kč 64,20
4. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný                 5 000 000,00 Kč                                   1 750 000,00 Kč 64,20
5. Jiří Jankásek Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný                 4 980 000,00 Kč                                   2 241 000,00 Kč 63,40

Seznam schválených žádostí 2014 - 2020

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2017
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů (%)
1.-2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova strojního vybavení pro rostlinnou výrobu 27407730 Vraný    5 000 000,00 Kč    1 200 000,00 Kč 98
1.-2. Václav Novák Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu 62979671 Vraný    5 000 000,00 Kč    1 350 000,00 Kč 98
3. Pavel Novák Pořízení zemědělské techniky 40028071 Jarpice    5 000 000,00 Kč    2 200 000,00 Kč 90
4. AGROS Vraný, družstvo vlastníků Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 00103632 Vraný    4 800 000,00 Kč    1 600 000,00 Kč 79
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek 46348581 Slaný    2 900 000,00 Kč    1 450 000,00 Kč 100
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích 46348581 Slaný      450 000,00 Kč      157 500,00 Kč 71

 

PRV - Publicita projektu - Období 2014 - 2020

Pravidla publicity v PRV naleznete na odkazu zde.

Užívání nástrojů publicity je popsáno také v Pravidlech Opatření 19 a Pravidlech 19.2.1, které najdete v sekci PRV-vyzvy.

 

Jaroslav Huk

 

PRV - Schválené žádosti - Období 2014 - 2020

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Výzva 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný 5000000 Kč 2500000 Kč 96,00
2. Jiří Hulcr Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný 1990000 Kč 995000 Kč 86,80
3. Jaroslav Teiml Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice 1000000 Kč 600000 Kč 79,40
4. David Holík Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany 1000000 Kč 600000 Kč 77,80
5. František Volgner Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice 1090000 Kč 545000 Kč 71,60
6. AGRA Řisuty s.r.o. Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce 5000000 Kč 760000 Kč 63,40
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 8 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný 3300000 Kč 1650000Kč 89,50
2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný 5000000 Kč 2500000 Kč 71,60
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 6 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný 1055000 Kč 369250 Kč 85,50
2. MgA. Kateřina Woláková Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary  995000 Kč 447750 Kč 70,00
3. Jana Holíková Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany   500000 Kč 225000 Kč 64,20
4. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný 5000000 Kč 1750000 Kč 64,20
5. Jiří Jankásek Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný 4980000 Kč 2241000 Kč 63,40

Výzva 1/2017

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč

Pořadí

Žadatel

Název projektu

NUTS 5 (obec)

Celkové způsobilé výdaje

Dotace

Bodů (%)

1.-2.

Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o.

Strojní vybavení pro rostlinnou výrobu

27407730

Vraný

5 000 000,00Kč

1 200 000,00Kč

98

1.-2.

Václav Novák

Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu

62979671

Vraný

5 000 000,00Kč

1 350 000,00Kč

98

 3.

Pavel Novák

Pořízení zemědělské techniky

40028071

Jarpice

5 000 000,00Kč

2 200 000,00Kč

90

 4.

AGROS Vraný, družstvo vlastníků

Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu

00103632

Vraný

4 800 000,00Kč

1 600 000,00Kč

79

FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč

 1.

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek

46348581

Slaný

2 900 000,00Kč

1 450 000,00Kč

100

FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč

 1.

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích

46348581

Slaný

 450 000,00 Kč

 157 500,00 Kč

71

PRV - Podané žádosti - Období 2014 - 2020

                                              SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

                                                                 Výzvy 1/2018

                                                 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Číslo projektu Datum a čas přijetí žádosti Žadatel Číslo Fiche - název projektu  NUTS 5 (obec) 
1/1 2018 20.2.2018 12:03 David Holík 2 - Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany
2/1 2018 21.2.2018 16:10 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 2 - Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný
3/1 2018 21.2.2018 17:19 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 3 - Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný
4/1 2018 21.2.2018 18:19 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 4 - Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný
5/1 2018 21.2.2018 21:44 Jana Holíková 4 - Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany
6/1 2018 21.2.2018 21:47 Jana Holíková 2 - Revitalizace stáje pro koně 62556371 Zákolany
7/1 2018 22.2.2018 12:05 Ing. Luděk Šofr 2 - Nákup techniky 13292862 Královice
8/1 2018 22.2.2018 12:15 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 3 - Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný
9/1 2018 23.2.2018 00:55 Jaroslav Teiml 2 - Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice
10/1 2018 23.2.2018 3:19 MgA. Kateřina Woláková 4 - Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary
11/1 2018 23.2.2018 9:01 Jiří Jankásek 4 - Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný
12/1 2018 23.2.2018 9:28 Václav Šrámek 2 - Nákup manipulátoru 70876576 Vraný
13/1 2018 23.2.2018 9:38 František Volgner 2 - Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice
14/1 2018 23.2.2018 10:39 AGRA Řisuty s.r.o. 2 - Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce
15/1 2018 23.2.2018 10:59 Zemědělské družstvo Byseň se sídlem v Jedomělicích 2 - Investice do techniky pro aplikaci statkových hnojiv 43774652 Jedomělice
16/1 2018 23.2.2018 11:13 Pavel Srb 2 - Modernizace strojního vybavení 61896691 Hospozín
17/1 2018 23.2.2018 11:20 Jiří Hulcr 2 - Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný
18/1 2018 23.2.2018 11:29 Michal Hulcr 2 - Rekonstrukce skladu rostlinné výroby 71226656 Královice
19/1 2018 23.2.2018 11:30 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 4 - Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný

 

                                              SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

                                                                Výzva 1/2017

                                                 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

 
Číslo projektu Datum a čas přijetí žádosti Žadatel Číslo Fiche - název projektu  NUTS 5 (obec) 
1/1./2017 13.3. 2017 13,30 AGROS Vraný, družstvo vlastníků 2- Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 00103632 Vraný
2/1./2017 13.3. 2017 15.10 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 3 - Zlepšení podmínek a techniky při zpracování mléka 27407730 Vraný
3/1./2017 13.3. 2017 15.30 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 2- Obnova strojního vybavení pro rostlinnou výrobu 27407730 Vraný
4/1./2017 13.3. 2017 15.40 Václav Novák 2- Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu 62979671 Vraný
5/1./2017 13.3. 2017 15.50 Václav Novák 3 - Obnova skladovací techniky ve skladu zemědělských produktů 62979671 Vraný
6/1./2017 13.3. 2017 16.00 Pavel Novák 3 - Zemědělská technika pro zpracování a převoz surovin 40028071 Jarpice
7/1./2017 13.3. 2017 16.10 Pavel Novák 2 - Pořízení zemědělské techniky 40028071 Jarpice
8/1./2017 15.3. 2017 10.15 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 4 - Rekonstrukce ubytovacího zařízení v Blahoticích 46348581 Slaný
9/1./2017 15.3. 2017 10.30 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 3 - Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek 46348581 Slaný

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí