Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

IROP - Období 2014 - 2020

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí