Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

8. výzva MAS / 15. kolo PRV

8. výzva / 15. kolo

Žadatel:

Obec Blevice

Název projektu:

Pěší stezka

Vyčerpaná výše dotace:

601,7 tis. Kč

Blevice 15.kolo 1 Blevice 15.kolo 2

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí