Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

12. výzva MAS / 20. kolo PRV

12. výzva / 20. kolo

Žadatel:

Obec Zákolany

Název projektu:

Boží muka v Trněném Újezdu

Vyčerpaná výše dotace:

56,7 tis. Kč

 

12. výzva / 20. kolo

Žadatel:

Obec Slatina

Název projektu:

Obnova vnitřních omítek zvonice u kostela sv. Vojtěcha ve Slatině

Vyčerpaná výše dotace:

61,8 tis. Kč

 

12. výzva / 20. kolo

Žadatel:

Obec Tuřany

Název projektu:

Renovace Pomníku padlým občanům během 1. a 2. světové války

Vyčerpaná výše dotace:

73,8 tis. Kč

 

12. výzva / 20. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou

Název projektu:

Kovaná vstupní brána na západním schodišti areálu kostela sv. Kateřiny ve Velvarech

Vyčerpaná výše dotace:

42,2 tis. Kč

 

12. výzva / 20. kolo

Žadatel:

Obec Lichoceves

Název projektu:

Obnova historického parku u kostela sv. Jana Křtitele v Noutonicích

Vyčerpaná výše dotace:

60,2 tis. Kč

 

12. výzva / 20. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy

Název projektu:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích, obnova dvou barokních oken do sakristie

Vyčerpaná výše dotace:

95,7 tis. Kč

 

12. výzva / 20. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Zlonice

Název projektu:

Záchrana a zprovoznění varhan v kostele sv. Václava v Hobšovicích

Vyčerpaná výše dotace:

63,0 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí