Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

11. výzva MAS / 19. kolo PRV

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Slaný

Název projektu:

Záchrana varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Hořešovicích

Vyčerpaná výše dotace:

203,4 tis. Kč

Putování Hořešovice

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Slaný

Název projektu:

Restaurování přístupového schodiště k areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tuřanech

Vyčerpaná výše dotace:

482,9 tis. Kč

Turany schodiste

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Obec Černuc

Název projektu:

Restaurování kaple sv. Linharta v Černuci

Vyčerpaná výše dotace:

277,8 tis. Kč

 

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy

Název projektu:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích, oprava pláště – severní strana lodi a presbytáře

Vyčerpaná výše dotace:

373,2 tis. Kč

img 6138

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Obec Malíkovice

Název projektu:

Restaurování kapličky v obci Malíkovice – část Hvězda

Vyčerpaná výše dotace:

69,5 tis. Kč

 

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Občanské sdružení pro podporu a rozvoj části obce Hospozínek

Název projektu:

Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého v Hospozínku – II. etapa

Vyčerpaná výše dotace:

180,0 tis. Kč

Hospozinek 19. kolo

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Městys Vraný

Název projektu:

Restaurování soch Sv. Jana Evangelisty a Panny Marie ve Vraném

Vyčerpaná výše dotace:

61,7 tis. Kč

Vrany sochy 19. kolo 1 Vrany sochy 19. kolo 2

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Obec Slatina

Název projektu:

Restaurování sochy sv. Kateřiny v obci Slatina

Vyčerpaná výše dotace:

68,4 tis. Kč

 

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

AGRA Řisuty s.r.o.

Název projektu:

Obnova křížků u obce Řisuty a Drnek

Vyčerpaná výše dotace:

54,0 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí