Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

10. výzva MAS / 18. kolo PRV

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Vlastivědné muzeum ve Slaném

Název projektu:

Restaurování knihy Diadochos z r. 1602

Vyčerpaná výše dotace:

50,9 tis. Kč

 

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Městys Zlonice

Název projektu:

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Zlonicích

Vyčerpaná výše dotace:

93,6 tis. Kč

 

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Město Velvary

Název projektu:

Oprava kapličky v Ješíně

Vyčerpaná výše dotace:

311,8 tis. Kč

Velvary kaple Jesin 2 Velvary kaple Jesin 1

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Obec Horoměřice

Název projektu:

Restaurování pomníku padlých v obci Horoměřice

Vyčerpaná výše dotace:

265,8 tis. Kč

 

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Slaný

Název projektu:

Oprava zvonice v Tuřanech

Vyčerpaná výše dotace:

117,6 tis. Kč

Turany zvonice nater

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Občanské sdružení pro podporu a rozvoj části obce Hospozínek

Název projektu:

Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého v Hospozínku – I. etapa

Vyčerpaná výše dotace:

180,0 tis. Kč

Hospozinek 18. kolo

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno – Rozdělov

Název projektu:

Oprava omítek, schodiště a vstupních dveří zvonice

Vyčerpaná výše dotace:

129,6 tis. Kč

Libusin 18. kolo

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí