Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

9. výzva MAS / 16. kolo PRV

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou

Název projektu:

Rekonstrukce varhan v děkanském kostele ve Velvarech

Vyčerpaná výše dotace:

396,9 tis. Kč

varhany ve velvarech 16. kolo 1 1 varhany ve velvarech 16. kolo 2 1

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

Město Velvary

Název projektu:

Restaurování sochy Panny Marie Bolestné ve Velvarech

Vyčerpaná výše dotace:

132,3 tis. Kč

 

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

Obec Únětice

Název projektu:

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Úněticích

Vyčerpaná výše dotace:

288,9 tis. Kč

img 6152 img 6144

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

Obec Třebichovice

Název projektu:

Oprava a sanace barokní kaple v obci Třebichovice – Saky

Vyčerpaná výše dotace:

282,9 tis. Kč

kaplika saky - tebichovice 16. kolo 2 1 kaplika saky - tebichovice 16. kolo 1 1

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy

Název projektu:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích, oprava pláště – jižní strana lodi a presbytáře, sakristie

Vyčerpaná výše dotace:

522,3 tis. Kč

img 6138 img 6134

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

Vlastivědné muzeum ve Slaném

Název projektu:

Restaurování knihy Massopust ze 16. století

Vyčerpaná výše dotace:

61,2 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí