Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

7. výzva MAS / 13. kolo PRV

7. výzva / 13. kolo

Žadatel:

Obec Beřovice

Název projektu:

Oprava kaple v Bakově

Vyčerpaná výše dotace:

118,8 tis. Kč

img 6095

7. výzva / 13. kolo

Žadatel:

Obec Sazená

Název projektu:

Oprava zvoničky na návsi v Sazené

Vyčerpaná výše dotace:

81,0 tis. Kč

2526 sazen img 1771

7. výzva / 13. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno – Rozdělov

Název projektu:

Obnova zvonice u kostela sv. Jiří – I. etapa

Vyčerpaná výše dotace:

896,1 tis. Kč

Libusin 18. kolo

7. výzva / 13. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy

Název projektu:

Obnova kostele sv. Bartoloměje Libčice – odvlhčení obvodového zdiva pomocí odsoušecího kanálu a drenáže

Vyčerpaná výše dotace:

541,3 tis. Kč

2527 libice

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí