Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

5. výzva MAS / 10. kolo PRV

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Obec Řisuty

Název projektu:

Zrestaurování pomníku padlých v obci Řisuty

Vyčerpaná výše dotace:

48,8 tis. Kč

 

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Městys Vraný

Název projektu:

Pomník akademického malíře Jaroslava Věšína – rodáka z Vraného

Vyčerpaná výše dotace:

156,4 tis. Kč

 

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Nadační fond Koleč

Název projektu:

Koleč – zámek pro všechny, oprava zámecké zdi a terénní úpravy v zámecké zahradě

Vyčerpaná výše dotace:

487,4 tis. Kč

kole - ze dscn0379

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Institut pro záchranu památek, o.s.

Název projektu:

Obnova části střechy objektu Poustka č. p. 70 v areálu Křížovnické rezidence v Tursku

Vyčerpaná výše dotace:

900,0 tis. Kč

 

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy

Název projektu:

Obnova kostela sv. Bartoloměje v Libčicích. Dokončení opravy střechy – presbytář a sakristie

Vyčerpaná výše dotace:

529,3 tis. Kč

2527 libice

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí