Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

3. výzva MAS / 7. kolo PRV

3. výzva / 7. kolo

Žadatel:

Město Slaný

Název projektu:

Obnova kapličky ve Slaném

Vyčerpaná výše dotace:

127,7 tis. Kč

 

3. výzva / 7. kolo

Žadatel:

Město Veltrusy

Název projektu:

Zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Veltrusích

Vyčerpaná výše dotace:

160,9 tis. Kč

dscn0327

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí