Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

1. výzva MAS / 5. kolo PRV

1. výzva / 5. kolo

Žadatel:

Obec Dřínov

Název projektu:

Stavba dětského hřiště ve Dřínově

Vyčerpaná výše dotace:

526,7 tis. Kč

img 0157 img 0158

1. výzva / 5. kolo

Žadatel:

Roztoč, o.s.

Název projektu:

Dokončení rekonstrukce objektu pro volný čas dětí a mládeže Havlíčkova

Vyčerpaná výše dotace:

249,9 tis. Kč

 

1. výzva / 5. kolo

Žadatel:

Kolpingova rodina Smečno

Název projektu:

Mateřské centrum Rybička

Vyčerpaná výše dotace:

280,5 tis. Kč

mc -herna slavnostni otevreni

1. výzva / 5. kolo

Žadatel:

Aranka – Dvůr Vyšínek

Název projektu:

Zastřešení víceúčelové haly - jízdárna

Vyčerpaná výše dotace:

432,0 tis. Kč

 kolaudace 001 kolaudace 008

1. výzva / 5. kolo

Žadatel:

STÁJ ELA, o.s.

Název projektu:

Výstavba pískové jízdárny pro jezdecký výcvik

Vyčerpaná výše dotace:

179,1 tis. Kč

3 jzdrna sz strana a stje stj ela 4

1. výzva / 5. kolo

Žadatel:

Město Velvary

Název projektu:

Modernizace budovy č. p. 270 – Hasičské zbrojnice Velvary

Vyčerpaná výše dotace:

631,7 tis. Kč

img 2081

1. výzva / 5. kolo

Žadatel:

Obec Únětice

Název projektu:

Zlepšení podmínek pro setkávání občanů, spolků a rodin s dětmi v sále obecní Sokolovny

Vyčerpaná výše dotace:

494,3 tis. Kč

 

1. výzva / 5. kolo

Žadatel:

Město Roztoky

Název projektu:

Oprava fasády, odvlhčení a zateplení sídla zdravotnického zařízení, Havlíčkova 713, Roztoky

Vyčerpaná výše dotace:

283,6 tis. Kč

 

1. výzva / 5. kolo

Žadatel:

Město Slaný

Název projektu:

Víceúčelové sportoviště a dětské hřiště v Dolíně

Vyčerpaná výše dotace:

720,7 tis. Kč

img 2227 img 2228

1. výzva / 5. kolo

Žadatel:

Město Libušín

Název projektu:

Modernizace domu s pečovatelskou službou v Libušíně

Vyčerpaná výše dotace:

666,2 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí