Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

PF 2010

                    Místní akční skupina              Přemyslovské střední Čechy
zájmové sdružení právnických osob
 
 
Vám přeje
 
 
Požehnané vánoční svátky a šťastný nový rok!

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí