Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Seminář pro předkladatele projektů do 4. výzvy

Školení pro předkladatele projektů se uskuteční 14. ledna 2010 od 16 hodin v sídle MAS Přemyslovské střední Čechy (Wilsonova 599, Slaný). Žadatelé budou seznámeni se základními požadavky a specifiky předkládání projektů.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí