Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

11. výzva MAS / 19. kolo PRV

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Obec Lichoceves

Název projektu:

Rekonstrukce autobusového obratiště a konečné zastávky linkových spojů

Vyčerpaná výše dotace:

483,0 tis. Kč

 

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Obec Žižice

Název projektu:

Žižice výstavba části vodovodního řádu

Vyčerpaná výše dotace:

216,5 tis. Kč

 

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Obec Třebichovice

Název projektu:

Autobusové přístřešky v obci Třebichovice

Vyčerpaná výše dotace:

335,9 tis. Kč

 

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Obec Libovice

Název projektu:

Modernizace a obnova veřejného osvětlení v obci Libovice

Vyčerpaná výše dotace:

294,0 tis. Kč

 

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Obec Poštovice

Název projektu:

Úprava okolí Švehlovy lípy v obci Poštovice

Vyčerpaná výše dotace:

85,0 tis. Kč

 

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Obec Knovíz

Název projektu:

Renovace veřejného osvětlení v obci Knovíz

Vyčerpaná výše dotace:

401,3 tis. Kč

 

11. výzva / 19. kolo

Žadatel:

Obec Řisuty

Název projektu:

Revitalizace prostranství před prodejnou

Vyčerpaná výše dotace:

324,0 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí