Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

9. výzva MAS / 16. kolo PRV

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

Obec Kamenný Most

Název projektu:

Výsadba zeleně v obci Kamenný Most

Vyčerpaná výše dotace:

212,9 tis. Kč

 

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

Obec Plchov

Název projektu:

Úprava veřejného prostranství před hasičskou zbrojnicí

Vyčerpaná výše dotace:

359,3 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí