Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

8. výzva MAS / 15. kolo PRV

8. výzva / 15. kolo

Žadatel:

Obec Žižice

Název projektu:

Žižice Vítov – rekonstrukce veřejného osvětlení v obci

Vyčerpaná výše dotace:

297,7 tis. Kč

img 1457 nejlep vsledek akce img 1419

8. výzva / 15. kolo

Žadatel:

Obec Chržín

Název projektu:

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Chržín

Vyčerpaná výše dotace:

307,0 tis. Kč

 

8. výzva / 15. kolo

Žadatel:

Obec Tuřany

Název projektu:

Zřízení nového bezdrátového rozhlasu v obci Tuřany

Vyčerpaná výše dotace:

205,0 tis. Kč

 

8. výzva / 15. kolo

Žadatel:

Město Velvary

Název projektu:

Oprava ulic Sokolská a Čechova ve Velvarech – II. etapa

Vyčerpaná výše dotace:

313,7 tis. Kč

img 3557 img 4226

8. výzva / 15. kolo

Žadatel:

Obec Zákolany

Název projektu:

Autobusové zastávky jako informační centrum obce

Vyčerpaná výše dotace:

197,9 tis. Kč

autobusov zastvky - zkolany 15. kolo 1 1

8. výzva / 15. kolo

Žadatel:

Obec Úholičky

Název projektu:

Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?

Vyčerpaná výše dotace:

209,3 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí