Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

6. výzva MAS / 12. kolo PRV

6. výzva / 12. kolo

Žadatel:

Obec Holubice

Název projektu:

Bezdrátový obecní rozhlas pro obec Holubice - Kozinec

Vyčerpaná výše dotace:

178,4 tis. Kč

 

6. výzva / 12. kolo

Žadatel:

Obec Lichoceves

Název projektu:

Obnova a rozvoj místního veřejného rozhlasu v obci Lichoceves

Vyčerpaná výše dotace:

194,3 tis. Kč

 

6. výzva / 12. kolo

Žadatel:

Obec Páleč

Název projektu:

Výsadba zeleně na veřejných prostranstvích v obci Páleč

Vyčerpaná výše dotace:

254,6 tis. Kč

 

6. výzva / 12. kolo

Žadatel:

Město Velvary

Název projektu:

Oprava ulic Sokolská a Čechova ve Velvarech – I. etapa

Vyčerpaná výše dotace:

457,4 tis. Kč

img 3294 100 2614

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí