Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

5. výzva MAS / 10. kolo PRV

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Obec Páleč

Název projektu:

Obnova veřejného prostranství v obci Páleč

Vyčerpaná výše dotace:

791,7 tis. Kč

 

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Město Velvary

Název projektu:

Zlepšení přístupu k mateřské škole ve Velvarech

Vyčerpaná výše dotace:

584,0 tis. Kč

2520 velvary 2518 velvary

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Obec Koleč

Název projektu:

I. etapa obnovy veřejného osvětlení v obci Koleč

Vyčerpaná výše dotace:

155,0 tis. Kč

 

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Obec Otvovice

Název projektu:

Oprava místní komunikace v obci Otvovice

Vyčerpaná výše dotace:

357,5 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí