Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

2. výzva MAS / 6. kolo PRV

2. výzva / 6. kolo

Žadatel:

Obec Hospozín

Název projektu:

Zpevnění chodníku - ulice Pod Tratí v obci Hospozín

Vyčerpaná výše dotace:

962,0 tis. Kč

 

2. výzva / 6. kolo

Žadatel:

Obec Dřínov

Název projektu:

Obnova zeleně na veřejném prostranství u MŠ ve Dřínově

Vyčerpaná výše dotace:

381,7 tis. Kč

 

2. výzva / 6. kolo

Žadatel:

Obec Páleč

Název projektu:

Oprava místní komunikace v obci Páleč

Vyčerpaná výše dotace:

375,1 tis. Kč

 

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí