Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

1. výzva MAS / 5. kolo PRV

1. výzva / 5. kolo

Žadatel:

Obec Dřínov

Název projektu:

Vypracování Územního plánu obce Dřínov

Vyčerpaná výše dotace:

90,0 tis. Kč

 

1. výzva / 5. kolo

Žadatel:

Obec Ledce

Název projektu:

Obnova povrchu místní komunikace

Vyčerpaná výše dotace:

256,1 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí