Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Pozvánka na tradiční setkání starostů a členů MAS

POZVÁNKA

na tradiční setkání starostů obcí a členů

Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy

  Setkání se uskuteční 1. prosince 2009 od 10.00 hodin v Hejtmanském dvoře na Masarykově náměstí ve Slaném.

 

PROGRAM:

•        Zahájení a registrace účastníků

•        Prezentace průzkumu názorů obyvatel z území Přemyslovských středních Čech (pracovník STEM, s.r.o., pracovník MAS Přemyslovské střední Čechy)

•        Seminář: Příprava a realizace územních plánů – partnerství jako důležitý nástroj managementu

(Lektor: Ing. Arch. Jaromír Myška)

•        Seznámení s připravovanými výzvami do Programu rozvoje venkova/LEADER na rok 2010

(Jaroslava Saifrtová)

•        Diskuse

 

Pokud máte zájem zúčastnit se setkání, prosím vyplňte přihlášku a zašlete na info@premyslovci.cz.

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí