Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Seminář pro úspěšné žadatele o dotaci - 20. kolo / 12. výzva MAS

Zveme žadatele na Seminář pro úspěšné žadatele o dotaci z 20. kola / 12. výzvy MAS , který se uskuteční v pátek 5. 9. 2014 od 16 hodin v kanceláři MAS Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599, Slaný.

Žádáme Vás o potvrzení účasti do 3. 9. 2014 na e-mail info@premyslovci.cz. N

a semináři se dozvíte, jak postupovat při výběrovém řízení, realizaci projektu, hlášení změn apod. Účast je důležitá pro úspěšnou realizaci včetně jeho proplacení.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí