Vyhlášení 10. výzvy pro 18. kolo příjmu žádostí o dotaci PRV / LEADER

Od 31. prosince 2012 Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy o.p.s. vyhlašuje 10. výzvu v rámci 18. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

Příjem Žádostí o dotaci proběhne od středy 2. do úterý 22. ledna 2013 do 12 hodin na kontaktní adrese Přemyslovské střední Čechy o.p.s., Wilsonova 599, Slaný (naproti divadlu, 1. patro).

Školení žadatelů se uskuteční dne 8. ledna 2013 od 16 hod. a 15. ledna 2013 od 17 hod. v sídle o.p.s. Svou účast na školení prosím hlaste na info@premyslovci.cz.
Termín 8. ledna 2013 je již obsazen!

Konzultace budou probíhat do 17. ledna 2013, následující dny jsou určeny pouze pro příjem žádostí! 

Pro jednotlivé Fiche byl schválena následující alokace:
Fiche č. 1: Obnova a rozvoj vesnic - 1 500 000,- Kč
Fiche č. 2: Občanské vybavení a služby - 1 800 000,- Kč
Fiche č. 3: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - 1 500 000,- Kč
Fiche č. 4: Podpora cestovního ruchu - 600 000,- Kč
Fiche č. 5: Podpora cestovního ruchu - turistika - 600 000,- Kč

Pro podání žádosti v 18. kole jsou Vám k dispozici tyto dokumenty (uveřejněny jsou rovněž v rubrice Ke stažení):
Výzva pro příjem žádostí o dotaci pro 18. kolo (10. výzva MAS)
Fiche č. 1
Fiche č. 2
Fiche č. 3
Fiche č. 4
Fiche č. 5
Žádost o dotaci 18. kolo (10. výzva MAS)
Pravidla pro poskytování dotace pro opatření IV.1.2. od 18. kola
Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 od 18. kola
Instruktážní list pro vyplňování žádosti o dotaci
Pravidla výběru projektů