Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Strategie konečně schválena

Dobrý den, přátelé,

máme pro vás další dvě dobré zprávy. První jsme dostali minulý týden. Píše se v ní, že „žádost o podporu projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001623 s názvem Zajištění činnosti MAS splnila podmínky pro vydání právního aktu.“ Přeloženo do srozumitelné řeči – po vypořádání všech formálních a hlavně finančních dokladů začnou do pokladny obecně prospěšné společnosti přitékat peníze určené na financování naší činnosti a vypořádáme se s úvěrem, který máme u České spořitelny.

Druhá následovala včera.  Opět citace depeše: Žádost o podporu strategie č. CLLD_15_01_095 - "Obnova země knížat a králů 2" splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů. Tato depeše hlásí, že konečně, téměř přesně po roce od podání (5. 11. 2015), nám byla schválena strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Bude následovat ještě vydání právního aktu (snad do měsíce) a musíme se vypořádat s „Interními postupy MAS“, přesněji s připomínkami, které MMR zaslalo k naší první verzi.

A pak si musíme nechat schválit příslušnými řídícími orgány podmínky výzev (pro OPZ již máme) a můžeme začít přijímat žádosti. Naším nejbližším „domácím“ úkolem je svolat plénum, které musí všechny dokumenty a pravidla v konečné podobě posvětit. Stane se to kolem 8. listopadu, proto sledujte další zprávy.

Jarka Saifrtová

Jarda Huk

Štěpánka Fišerová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí