Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje regionů 2019+

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 21. listopadu 2018 národní dotace pro obce a města.
Podrobnosti najdete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí