Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Národní dotace - Údržba a obnova krajinných venkovských prvků

Stejně jako v předchozích letech MZe vyhlašuje národní dotační program s názvem "Údržba a obnova krajinných venkovských prvků" s příjmem žádostí od 5. do 23. 2. 2018 prostřednictvím portálu https://isprofin.mfcr.cz/rispf.

V rámci programu jsou dále vyhlašovány podprogramy na podporu údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení a údržbu a opravu polních cest. V roce 2018 nebude vyhlášen program na obnovu hasičských zbrojnic.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí