Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva nositele ITI č. 4: Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol

Vyhlášení Výzvy Nositele ITI č. 4 – Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol. Výzva navazuje na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI. Výzvu Nositele ITI č. 4 včetně všech náležitých podkladů naleznete na webových stránkách zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí