Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Program Podpora bydlení pro rok 2017

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 80/2016 ze dne 7. 10. 2016 vyhlašuje výzvu předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér. Více informací naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí