Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Aktualizace ve výzvách IROP č. 46 a 47

29. 9. 2016 Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel 46. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol“ a 47. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“. Aktualizace Specifických pravidel obou výzev obsahuje zejména upřesnění způsobilosti výdajů. Vydání této aktualizace umožňuje základním školám také samostatně nakupovat vybavení do odborných učeben pro klíčové kompetence (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) bez nutnosti stavebních prací v rámci projektu. Více informací naleznete zde.

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí