Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol

Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 46 „Infrastruktura základních škol“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Zahájení příjmu žádostí o podporu  29. 9. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu 14. 2. 2017

Více informací naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí