Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Více informací naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí