Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Více informací naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí